A Hazádnak rendületlenül imával légy híve most, magyar!
az imamozgalom egyelőre lezárult

2021 Szent István napja óta a következők történtek:

Az indítás sok-sok magánszemély, család jelentkezését hozta magával. Az első hónap hatalmas sodrású volt! De még április 2-án is volt új jelentkező. Legtöbben belhonból csatlakoztak, de szerte a nagyvilág diaszpóráiból is számosan.

Minden hazai római katolikus egyházközség emailban vagy levélben megkapta felhívásunkat, továbbá meghívást kaptak a görögkatolikus parókiák, az összes férfi és női szerzetesrendünk, a magyarországi reformátusok, evangélikusok, baptisták gyülekezetei, és az ortodoxok testvéreink sem maradtak ki.

A télen minden korábbi emailben vagy smsben csatlakozó felkérést kapott arra, hogy ha akar, lélekben is képviselhet településeket. Így megduplázódott az érintett helységek száma. Valaki a napokban írta, hogy ez a lehetőség őbenne mennyire jól segítette a közösségben imádkozás tudatát, olyan települések lakóiért is imádkozhatott, akiknél még sosem járt, akiket nem ismer, de sorsuk mégis így már számít neki. Írta, hogy elmegy ezután fogadott falujába, Kisfüzesre. És álljon itt egy másik idézet is: „Amikor januárban írtam, milyen lehangoló állapotok vannak a számomra kijelölt településeknél, megmondom őszintén, kishitűen imádkoztam értük. De kértem a Jóistent, valahogy világosítsa meg ezeket az egyszerű embereket! Nagy meglepetésemre a hírekben mondták, hogy Gadnán 100%-os volt az eredmény. Teljesen a Jóisten segítségének tudtam be ezt az eredményt! … Bizonyosságot kaptam (már sokszor) az ima erejéről!” A lelki képviselet azért is jó lehetőség volt, mert az ország legvallástalanabbnak látszó (a népszámlálási adatok szerint) településeinek lakói is érintetté váltak. Nem nevezzük meg ezeket, az Alföld közepén találhatóak. A lelki képviselet lehetősége mindemellett új csatlakozásokat is hozott magával.

Kérve segítségüket, ősz végén minden történelmi felekezet heti lapjának főszerkesztőjéhez is fordultunk. A médiumok közül a következők segítettek: indításkor az m1 Híradóban elhangzott rövid interjú és a Bonum Tv-ben egy kerekasztal beszélgetés. Felhívásközléssel és biztatással a Görögkatolikus Szemlélet, interjúkkal: a KÉSZ Jele, a Somogyi Hírlap, a Vasárnap, a Mária Rádió és az EWTN-Tv.

Imakilenced indításával kapott hangsúlyt az imamozgalom utolsó 9 napja, továbbá március végén minden olyan Kárpát-medencei külhoni egyházi közösséghez is ment email, amelyiknek megvolt az ilyen elérhetősége. Ezek az erdélyi katolikusok plébániái, az erdélyi, felvidéki, délvidéki reformátusok, evangélikusok, unitáriusok gyülekezetei. A kárpátaljai testvéreinkhez a háború kitörése miatt nem akartunk és nem tudtunk fordulni. Minden határon túli paptól csak annyit kértünk, április 3-án istentiszteleteiken, szentmiséiken kérjék a Szentlélek Úristen segítségét hazánkért. Sok megható, lélekemelő válasz érkezett tőlük.

Végül 1041 település vonódott be imamozgalmunkba. A római katolikusok, görögkatolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, unitáriusok imamozgalmunkban egyek voltak. 7-8 ezer lélek (egyének, házaspárok, családok, kisközösségek, imacsoportok, rózsafüzér társulatok, szerzetes közösségek, Szeretetláng, protestáns gyülekezetek) naponta imádkozott az imamozgalom szándéka szerint hazánkért. Összegzésünk így fejezhető ki: SOLI DEO GLORIA! És kimondhatatlanul sok köszönet minden imádkozónak! A Jóisten áldja meg kedves Mindnyájukat és segítse életüket továbbra is!

Jöttek vissza köszönő levelek április 3-a után. Vannak, akik kérik, folytatódjék ez az imádságos összefogás. Formáját, mikéntjét megfontoljuk, és feltehetően ezen a honlapon közzétesszük!

Szeretettel az elindítók nevében:

                                      Gál Péter szervező

Zamárdi 2022. április 8.